Tissø

DFS Fællesbåde

DSF Fællesbåde Tissø
6 lyst- og sportsfiskerforeninger (Gørlev, Holbæk, Kalundborg, Korsør, Odsherred og Sorø) deler 3 både på Tissø. De 6 foreninger er fælles om bådene – men redningsveste og motorer står de enkelte foreninger selv for.

Alle brugere er pligtige til at gøre sig bekendt med gældende regler – før de påbegynder fiskeriet!
Brug af bådende
 • Fejl eller mangler på bådende skal meddeles til den Tilsynsførende – eller foreningens kontaktperson.
 • Ingen medlemmer må foretage ændringer eller reparationer på bådene – herunder montering af stangholdere og lign.
 • Der skal være én redningsvest/svømmevest pr. person i båden, når man sejler ud på søen!
 • Al sejlads og fiskeri foregår på eget ansvar!
Regler for fiskeri på Tissø
 • Det er IKKE tilladt at sejle eller fiske nærmere end 100 m fra bredden.
 • Tjek kortet før du tager ud – og fisk ikke i den forbudte zone.
 • Det er ikke tilladt at sejle ud mellem solnedgang og solopgang.
 • Bådene skal være i land senest kl. 23.00.
 • Motorsejlads skal være støjsvag motor og maksimalt 5 knob.
 • Juniorer må kun benytte bådene sammen person over 18 år, og alle skal være iført redningsvest.
Følgende fredningsregler gælder ved fiskeri fra vores både:
 • Man må maksimalt hjemtage 2 sandart pr. dag
 • Alle sandart over 4 kg. bør genudsættes!
 • Alle gedder over 6 kg. bør genudsættes!
 • Alle aborre over 1 kg. bør genudsættes!
 • I april må ikke fiskes målrettet efter gedder!
Husk! Nye bookingregler. Max. én forhåndsbookning! Læs mere på bookingsiden.
Overtrædelse af ovennævnte regler medfører én advarsel, derefter kan retten til brug af Tissø-bådene blive inddraget, i en periode!

Alle regler SKAL følges da vi ellers kan risikere at miste fiskeretten og bådtilladelserne.