Tissø

DFS Fællesbåde

Ved fejl, mangler eller uheld kontakt

TILSYNFØRENDE

Gert Henriksen, mobil 40 17 55 67

Du må ikke selv udføre reparationer eller foretage ændringer på bådene eller de øvrige faciliteter.

Brug af bådende
  • Fejl eller mangler på bådende skal meddeles til den Tilsynsførende – eller foreningens kontaktperson.
  • Ingen medlemmer må foretage ændringer eller reparationer på bådene – herunder montering af stangholdere og lign.
  • Al sejlads og fiskeri foregår på eget ansvar!
Overtrædelse af ovennævnte regler medfører én advarsel, derefter kan retten til brug af Tissø-bådene blive inddraget, i en periode!